Linggo, Oktubre 2, 2011

Effective Ba Akong Leader? Leader Nga Ba Ako?

Madami ang naghahangad na maging Leader. Madami din ang ayaw? At madami din ang mga iba't-ibang dahilan kung bakit gusto nilang maging Leader. Ano ba ang ibig sabihin ng Leader? Ayon kay John Maxwell, " his definition of leadership as "leadership is influence - nothing more, nothing less." at kay Warren Bennis, ito ay"definition of leadership is focused much more on the individual capability of the leader : "Leadership is a function of knowing yourself, having a vision that is well communicated, building trust among colleagues, and taking effective action to realize your own leadership potential.". Ating talakayin ang 2 part series na ito patungkol sa Leadership at simulan natin alamin sa Unang Serye na ito ang iba't-ibang klase o uri o istilo ng pagiging Leader. Sa definition, ikaw ay matatawag na Leader kung ikaw ay meron follower o tagasunod. Ngunit hindi lahat ng may follower ay mahusay na Leader. Ito rin ay may iba't-ibang katawagan sa panahon ngayon mula sa pinakamaliit hanggang sa pinaka mataas na aspeto ng lipunan. Tulad ng isang ama sa isang tahanan; Bgy Captain sa inyong Baranggay; Manager sa corporate world; Supervisor o Team Leader sa Operations; hanggang sa Pangulo ng Pilipinas. Ito ay mga Leader sa dahilang meron itong mga nasasakupan o followers.
 Ngunit sino ba? ang pamantayan natin sa pagiging Leader, of course ang ating Panginoong Hesus meron siyang 12 disciples at ang kanyang impluwensiya sa buhay ng kanyang mga disciples: kanyang aral, pamumuhay, pananampalataya, at sariling buhay ay ibinigay niya sa kanyang mga follower at sa lahat ng tao. Ngunit...hindi naman natin sinasabi na kinakailangan maging perpekto ka o banal para maging mahusay na Leader...dahil lahat tayo ay makasalanan. Ngunit isang malaking bagay sa isang Leader na maging patotoo niya ang kanyang buhay upang siya ay maging kredibol na Leader. Ang sabi nga nila..."paano mo kami gagabayan kung ang sarili mong buhay ay di-mo 
ma-iwasto." It's true that charisma can make a person stand out for a moment, but character sets a person apart for a lifetime"Kung ikaw ay Leader...maaaring sumusunod lang sa'yo sa dahilang sila ay napipilitang sumunod dahil ikaw ay Supervisor o Manager. Ngunit, hindi sila sumusunod sa iyo dahil sa naniniwala sila sa'yong kakayanan o masaya silang ginagawa ang mga bagay na ipinagagawa mo."Successful leadership is about 90% people knowledge and 10% product knowledge."

 Meron 3 klaseng popular na estilo ng pagiging isang Leader, at ito ang mga ss: 1) Authoritarian leaders, also known as autocratic leaders, provide clear expectations for what needs to be done, when it should be done, and how it should be done. There is also a clear division between the leader and the followers. Authoritarian leaders make decisions independently with little or no input from the rest of the group. Ito ang mga klase ng leaders na mas kilala sa tawag na "Bossy" wala siyang paki-alam sa opinyon o suggestion ng kanyang mga tao. "All knowing" ang boss na ito siya ang masususnod walang masyadong relasyon sa kanyang mga empleyado o tauhan. May kilala ba kayo na ganito? 2) Participative Leadership (Democratic) Lewin’s study found that participative leadership, also known as democratic leadership, is generally the most effective leadership style. Democratic leaders offer guidance to group members , but they also participate in the group and allow input from other group members. Participative leaders encourage group members to participate, but retain the final say over the decision-making process. Group members feel engaged in the process and are more motivated and creative. (Ito ang klase ng leader na binibigyan ng opurtunidad ang opinyon ng lahat na mapakinggan pero siya pa rin ang mayroon "final say".)

3) Delegative (Laissez-Faire) Leadership - Delegative leaders offer little or no guidance to group members and leave decision-making up to group members. While this style can be effective in situations where group members are highly qualified in an area of expertise, it often leads to poorly defined roles and a lack of motivation. ( Ito ang mga Leader na mahilig mag delegate upang halos wala na siyang gawin as a Leader...naka masid na lang, kulang sa kaalaman at walang malinaw na delegasyon ng mga gawain.) “Relational skills are the most important abilities in leadership.” At ito ang madalas na kulang sa mga Leader, ating silipin na lang ang maliit na elemento, ang pagiging Supervisor sa isang opisina o trabaho. Kung ikaw ay mayroong mga 6-10 tao na hinahawakan. Ang concern mo ay mas mahalaga ang "power tripping" o "personal gain"  gamitin ang iyong posisyon to take advantage of other people. Being a leader you must be," You can have strong people skills and not be a good leader, but you cannot be a good leader without people skills. " a good motivator, a good example, a leader with integrity, a leader with a vision and a leader of multiplying another leaders.

Ayon kay John Maxwell, a famous author. ang madalas na nagiging problema ng mga kumpanya is "how to create a good and effective leaders" . Sa dahilang they are under pressure to create one Leader that's what he called " Fast food chain Leader". Isang leader na hindi pa hinog at walang motivation sa sarili. As if you're trying to put a person in a microwave oven and set the timer and after a couple of minute....presto! there's your Leader.( a microwave oven leader ).  Madalas hindi na consider ang character ng isang tao to be an effective leader since he/she came from a microwave...then we produce a popcorn leaders.  Eversince my principle is this...in order to be a good and effective Leader you must have something(wether that's good ideals,aspirations,belief,vision,motivations and skills) in order to be able to give something. "Ano ang maituturo o maibibigay mo sa iyong mga tauhan...e kung ikaw mismo e dapat pang turuan." Paano ka magtuturo ng kabutihan, kung walang kabutihan na makikita sa'yo? Paano ka magtuturo ng encouragement , kung ikaw mismo ay madaling ma depressed at hindi marunong magdala ng sarili mong problema sa buhay? paano ka magtuturo ng Disiplina, e kung ikaw mismo ay walang Disiplina sa buhay mo? paano ka magtuturo ng integridad, e kung ikaw mismo ay walang Integridad? Paano ka magtuturo ng tamang perspektibo sa buhay at tamang kaisipan...e kung ikaw mismo ay mapanira ng iyong kapwa at mapag-gawa ng kuwento? Paano ka ba naging Leader? aba ewan ko itatanong ko sa lolo ko?" 

Ating tandaan palagi na," Character creates consistency, and if your people know what they can expect from you, they will continue to look to you for leadership." Oh Ano? Leader ka nga ba talaga? - Usapang Barbero (await for the part 2).